PROJEKTY #2022

Trybuna Kultury 2022

Projekt został stworzony dla Mieszkańców Miasta Poznania – zarówno Seniorów, Młodzieży, jak i zapracowanych Dorosłych.
Każdy ma swoje pasje, namiętności i ciągle brakuje czasu na ich rozwój i realizację. Jednak warto spróbować zmienić rytm dotychczasowego życia i w pełni wykorzystać drzemiący w nas potencjał – niezależnie od wieku!

Profilaktyka z Łyżwą 2022

#profilaktyka #łyżwy #zdrowie #sport

„Profilaktyka z łyżwą na Ligawie” to cykl zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży z Poznania, mający na celu wzrost kompetencji w zakresie jazdy na łyżwach, a także przybliżenie im pozytywnych wzorców zachowań, m.in. dbanie o własne zdrowie, współpracę, zaangażowanie czy też wytrwałość.

.

Poznań uzależniony od profilaktyki

#profilaktyka #szkoły #młodzież
1 lutego – 31 maja
Połączenie form wykładowych, pogadanek, ćwiczeń grupowych, warsztatowych, multimediów, inscenizacji, studium przypadku tak, aby stworzyć platformę dialogu z młodym pokoleniem.

Profilaktyka z Łyżwą 2022

#profilaktyka #łyżwy #zdrowie #sport

„Profilaktyka z łyżwą na Ligawie” to cykl zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży z Poznania, mający na celu wzrost kompetencji w zakresie jazdy na łyżwach, a także przybliżenie im pozytywnych wzorców zachowań, m.in. dbanie o własne zdrowie, współpracę, zaangażowanie czy też wytrwałość.

.

Adres

ul. Bułgarska 17
60-320 Poznań 
NIP: 7792459834

zostań partnerem

Wolontariat: biuro@trybunakultury.pl
Darowizny: 90 1610 1133 2003 0220 0151 0001 (SGB Bank)
Media: media@marcelinart.pl